• Condicions Generals

  Condicions de Compra

  La simple acceptació de la compra mitjançant la confirmació de la comanda realitzada implica que vostè accepta les presents condicions, que regiran, en defecte de condicions particulars, la relació establerta entre vostè i LA FIGAFLOR SCCL (d'ara endavant "La Figaflor").

  Les dades mercantils de "La Figaflor" són les següents:

  LA FIGAFLOR SCCL amb domicili social a Abrera, C/ Passeig de l’Estació 6 local 3 , Codi Postal 08630; amb C.I.F F-42928374. Es troba inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el número 15648.

  Es posa a disposició de l'usuari el telèfon +34 410 59 05 i l'adreça de correu electrònic info@lafigaflor.com per resoldre qualsevol dubte que pogués sorgir respecte a les condicions presents.

  Mitjançant l'acceptació del contracte vostè declara:

  1.    Que disposa de capacitat per a contractar, d'acord amb la normativa espanyola aplicable.

  2.    Que ha llegit i accepta expressament totes i cadascuna de les presents Condicions Generals.

  Àmbit d'aplicació:

  Les presents condicions generals regiran la relació comercial establerta entre vostè i La Figaflor, formalitzada per l'execució d'una comanda, ús dels serveis, compra o sol.licitud dels productes o serveis que el titular de la pàgina ofereix a través de la mateixa. Els serveis o productes s'ofereixen des de l'espai web assignat al domini www.lafigaflor.com, per la qual cosa qualsevol compra efectuada fora d'aquest espai no vincularà a La Figaflor.

  Acceptació y vigència de les Condicions Generals:

  D'acord amb les següents condicions, aquestes podran ser modificades, per la qual cosa a la relació establerta amb vostè seran vàlides i aplicables les vigents a la data de l'acceptació. Les presents clàusules començaran a regir des del moment de la perfecció del contracte, d'acord amb allò establert a la Llei 34/2002. La modificació de les Condicions Generals serà notificada als usuaris a través de la mateixa pàgina web. Per això, recomanem a l'usuari que consulti les condicions vigents en el moment d'utilizar els serveis telemàtics de La Figaflor. En tot cas, la notificació s'efectuarà amb la suficient antelació i les condicions generals estaran disponibles per a la seva consulta abans d'efectuar la contractació.

  INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

  En cada presentació del producte ofert a la pàgina web es descriuen les característiques dels mateixos. Si desitja més informació al voltant dels mateixos pot sol.licitar-la per correu electrònic ( info@lafigaflor.com) o a la direcció de contacte especificada anteriorment.

  Disponibilitat

  Les existències dels llibres són limitades i la seva aparició a la web no implica disponibilitat immediata. En cas de no disposar del llibre sol.licitat, La Figaflor l'encarregarà al distribuidor i se li comunicarà a través d'un missatge de recepció de la comanda.

  FORMA D'EFECTUAR LA COMPRA

  La Figaflor estableix el present procediment per efectuar l'adquisició de productes a través de la seva pàgina web.

  REGISTRE

  Si ha escollit l'opció "Comprar", li apareixerà la pantalla de registre:

  1.    Si vostè ja s'ha registrat a La Figaflor, teclegi el seu correu electrònic i la seva clau i marqui el botó d'"Entrar". Les seves dades seran localitzades a la nostra base de dades i podrà continuar amb el procediment de compra.

  2.    Si ha oblidat la seva contrasenya, accedeixi a "Recordar contrasenya". Des d'allí, simplement, introdueixi la seva adreça de correu electrònic i li enviarem el seu password al seu correu electrònic tan aviat com sigui posible.

  3.    Si és la primera vegada que compra a La Figaflor i no s'ha registrat prèviament, marqui el botó "Nou usuari". Completant el formulari de registre, podrà continuar amb el procediment de compra.

  En aquest procés vostè podrà indicar, a més a més, tota la informació que desitgi per facilitar les seves compres i gestió dels seus encàrrecs a La Figaflor. Així mateix, vostè podrà indicar-nos si desitja rebre informació de La Figaflor sobre les activitats o informació bibliogràfica.

  PROCÉS DE COMPRA

  Cistell de la compra

  Una vegada localitzat el o els llibres/articles que desitgi adquirir faci clic a l'opció "Cistell de la compra". Després de clicar a "Cistell de la compra" té dues opcions: continuar buscant nous títols (marcant l'opció "Tornar") o bé prosseguir amb la compra (marcant "Comprar").

  Dades de pagament i enviament

  Haurà d'escollir l'opció desitjada tenint en compte que les diferents opcions d'enviament comporten diferents terminis d'entrega.

  Confirmació de pagament

  Amb totes les dades de la seva compra a la pantalla, vostè ha de repassar-les i escollir una de les dues opciones:

  1.    TORNAR i corregir alguna de les dades introduïdes amb anterioritat.

  2.    CONFIRMAR la compra.

  El detall de la compra

  Resum i detall de la compra efectuada.

  Formalització de la comanda

  Una vegada completades les dades, marqui el botó "Albarà" per obtenir l'albarà de comanda. Arribat a aquest punt, encara té la possibilitat de no finalitzar la seva compra marcant el botó "Tornar". Si, contràriament, vol prosseguir amb la compra marqui el botó "Confirmar albarà"; només aleshores serà enviat a la llibreria La Figaflor. En el menor temps possible, li respondrem confirmant-li la disponibilitat dels llibres sol.licitats i la data de l'enviament.

   

  DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES I CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

  La informació relativa a la disponibilitat d'un llibre, que apareix en el detall del mateix, està subjecte a canvis sense previ avís depenent de la demanda dels nostres clients i de les existències dels proveïdors i editorials.

  Quan realitzi una comanda li ho confirmarem per correu electrònic, informant-lo així mateix sobre qualsevol modificació de disponibilitat relativa als llibres que hagi sol.icitat. Si troba qualsevol error o discrepància respecte al preu, l'entrega o la forma de pagament, comuniqui'ns-ho immediatament a info@lafigaflor.com.

  PREU DELS PRODUCTES

  Tots els preus indicats a la pàgina web són vigents fins a esgotar existències. En el cas dels productes la disponibilitat dels quals no sigui immediata, aquesta disponibilitat no es confirmarà fins que La Figaflor ho hagi consultat amb el proveïdor corresponent.

  Els preus individuals de cadascun dels productes inclouen l'IVA i la resta d'impostos que poguessin correspondre'ls.

  L'import de la factura que emeti el punt de venda i l'import indicat en la confirmació de compra o reserva on line que La Figaflor hagués enviat al comprador hauran de coincidir. En cas de divergència, l'import vàlid serà el del document de confirmació de la reserva o de la compra realitzada a través de www.lafigaflor.com.

  Els preus dels llibres estan subjectes a modificacions que l'editor determina i, en el cas dels llibres d'importació, a les fluctuacions de la moneda d'origen.

  ANUL·LACIÓ DE COMANDES

  La Figaflor es reserva el dret d'anul·lar aquelles comandes efectuades en base a errors tipogràfics, aritmètics o que continguin una direcció d'enviament imprecisa que pugui dificultar l'entrega dels articles.

  Si desitja anul·lar una comanda encara no expedida, pot fer-ho enviant-nos un e-mail a info@lafigaflor.com amb el número de la comanda que desitja cancel.lar. Una vegada expedida la comanda no s'acceptarà cap anul.lació.

  CONDICIONS D'ENTREGA

  Cadascuna de les següents formes d'enviament que li oferim impliquen unes despeses i unes formes d'entrega diferents. Els temps indicats a continuació són temps de transport i no de tramitació de la comanda.

  Els temps d'entrega de les diferents formes d'enviament varien segons el país receptor i la modalitat escollida:

  Enviaments nacionals

  • Correus nacional ordinari Post Libris (5-10 dies)
  • Correus nacional certificat Post Libris (5-10 dies)

   Enviaments internacionals

  • Correu internacional certificat

  El servei de Correus pot estimar oportuna l'entrega de l'enviament a l'oficina més propera degut al pes o al volum del mateix.

  DEVOLUCIÓ DE LA COMPRA

  La Figaflor l'informa que vostè disposa del dret de desistiment, sempre que els productes adquirits no es trobin a les categories contemplades a l'Article 45 de la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, que serà exercitat d'acord amb les següents condicions.

  La Figaflor acceptarà totes les devolucions que s'efectuïn dins el termini assenyalat (15 dies hàbils des de la recepció del llibre) i sempre que el mateix es trobi en perfecte estat. Una vegada rebut el llibre, La Figaflor procedirà a la prèvia comprovació del seu estat abans de procedir al reintegrament de l’import del llibre (mai dels ports).

  En cas que rebi un llibre en mal estat, podrà tornar-lo i La Figaflor li reemborsarà l'import íntegre del mateix (preu del llibre i despeses d'enviament), limitant-se, en qualsevol cas, la responsabilitat de La Figaflor a tal reposició.

  Les devolucions o reclamacions poden fer-se efectives a la direcció indicada a l'encapçalament de les presents condicions.

  FORMES DE PAGAMENT

  La Figaflor acceptarà les següents formes de pagament per a les compres efectuades en el seu portal d'acord amb les condicions establertes aquí i a la normativa aplicable corresponent:

  • Passarel.la de pagament (integrada de Banc Sabadell): servirà per pagar els articles que apareguin disponibles en el moment de la compra. Confirmat el carret de la compra i la disponibilitat dels articles li apareixerà l'opció "COMPRAR", haurà de clicar sobre ella, omplir les dades de la targeta que li sol.licitin, i automàticament es carregarà l'import en el compte. Aquestes dades viatjaran de forma encriptada a l'entitat bancària corresponent, garantint així la seguretat dels mateixos. Així doncs, La Figaflor manifesta que no té accés a dades confidencials relatives al medi de pagament, i per tant tampoc els emmagatzema. Únicament Banc Sabadell té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments que són inaccessibles a altres tercers.
  • Passarel.la de pagament ajornat: servirà per pagar els articles que apareguin no disponibles en el moment de la compra. Una vegada confirmat el carret de la compra i la NO disponibilitat immediata dels articles que contingui, la seva comanda serà enviada a La Figaflor quedant pendent de confirmació. Quan La Figaflor obtingui els articles se li enviarà un mail de confirmació de comanda i juntament a ell un link que el durà a la passarel.la de pagament. Per procedir al pagament dels articles haurà d'accedir a aquest link i seguir les instruccions descrites en l'apartat anterior
  • Contra reemborsament: La Figaflor accepta únicament aquesta modalitat de pagament en els enviaments mitjançant l'empresa de missatgeria TRANSLOAN/CORREOS EXPRESS.
  • Transferència bancària: Contacti amb nosaltres i li facilitarem el número de compte al qual pot fer una transferència pel total de la compra més les despeses d'enviament. Tan aviat com ens enviï una còpia del resguard de la transferència per e-mail procedirem a l'enviament de la comanda. La Figaflor no assumeix les comissions bancàries que puguin aplicar-se en les transferències internacionals.

  El nostre servidor li garanteix la privacitat de les dades que ens transmet. Aquesta privacitat s'aconsegueix mitjançant el protocol HTTPS, xifrant les dades amb SSL (Secure Socket Layer).

  Els compradors hauran de notificar a La Figaflor qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant un mail a info@lafigaflor.com o via telèfon al número 93 410 59 05, en el menor termini de temps possible per què La Figaflor pugui realitzar les gestions oportunes.

  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

  En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la cumplimentació de qualsevol formulari existent al lloc web www.lafigaflor.com o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies, seran tractats amb la màxima confidencialitat i formaran part del fitxer automatitzat titularitat de La Figaflor, per la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com, per a la gestió comercial que ens vinculi, i l'enviament a través d'e-mail de les vendes que realitzi La Figaflor, per l'entrega de les compres, i la informació sobre les ofertes que creiem del seu interès.

  La societat assumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persones autoritzades per aquest, així com que són correctes i exactes.

  Correspon als Usuaris Registrats l'actualització de les seves pròpies dades.

  En qualsevol moment, l'Usuari Registrat tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a totes les seves dades personals. Per exercir aquesta facultat (en especial la de donar-se de baixa) l'Usuari Registrat haurà d'enviar una petició escrita dirigida al responsable de comunicació, remetent la seva sol.licitud a la direcció de correu electrónic info@lafigaflor.com, o bé al departament d'atenció al client de La Figaflor a la direcció: carrer Passeig de L’estacio 6 Local 3, esquerra 08630 Abrera. Serà necessari que acrediti la seva personalitat mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre medi vàlid en Dret. Per exercir la facultat de rectificació o modificació de dades personals, La Figaflor aconsella que ho realitzi mitjançant els serveis que ofereix la pròpia web. Per tant, l'Usuari Registrat és responsable de la veracitat de les dades i La Figaflor no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Usuaris Registrats.

  Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, La Figaflor ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Usuaris Registrats, i, a més a més, ha instal.lat tots els medis i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

  PROPIETAT INTEL.LECTUAL

  La Figaflor ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen a la web.

  S'adverteix a Usuaris Registrats i visitants que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel.lectual i industrial.

  Així mateix, i sens perjudici, el contingut d'aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

  Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprès i per escrit de La Figaflor.

  Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel.lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de La Figaflor.

  La Figaflor informa que no concedeix llicència o autorització implícita alguna sobre els drets de propietat i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionats, directa o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

  ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

  La Figaflor no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

  1.    De la utilizació que els Usuaris Registrats o Visitants puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, siguin prohibits o permisos, en infracció dels drets de propietat intel.lectual i/o industrial de continguts de la web o de tercers.

  2.    Dels eventuals danys i perjudicis als Usuaris Registrats o Visitants causats per un funcionamient normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti a l'Usuari Registrat.

  3.    Dels continguts d'aquelles pàgines què els Usuaris Registrats o Visitants puguin accedir des d'enllaços inclosos en la web, ja siguin autoritzats o no.

  4.    Dels actes o omissions de tercers, amb independència de que aquests tercers poguessin estar units a La Figaflor mitjançant via contractual.

  5.    De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos a la web, essent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal.lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet amb l'objectiu d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

  6.    De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats, i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o al voltant de la web i/o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i perjudicis que pateixin els usuaris registrats o visitants particulars i/o col.lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i/o diàlegs. A la vegada, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple xat, fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que La Figaflor ofereix a la seva seu web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il.lícites o contràries de caràcter racista, xenòfob, pornogràfico-il.legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de La Figaflor, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

  La Figaflor no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

  1.    Errors o retards en l'accés al lloc web per part de l'Usuari Registrat a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causa de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de la Societat.

  2.    Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrany o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantement operatius.

  3.    Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'Usuari Registrat.

  4.    De la no operativitat o problemes en la direcció de mail facilitada per l'Usuari Registrat per l'enviament de la confirmació de la comanda.

  En tot cas, La Figaflor es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el recolzament necessari a l'Usuari Registrat per arribar a una solució i satisfacció de la incidència.

  Així mateix, La Figaflor té dret a realitzar, durant intèrvals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. La Figaflor es reserva el dret a modificar les condicions d'aplicació de la promoció, prorrogar-les comunicant-ho degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el suposat de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

  NUL.LITAT DE LES CLÀUSULES

  Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcial, nul.la o ineficaç, tal nul.litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul.la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta.

  RECLAMACIÓ DE COMANDES

  La Figaflor l'informa que vostè podrà consultar en tot moment l'estat de la seva comanda mitjançant l'enllaç que trobarà a la pàgina inicial de la web, realitzant un clic sobre el botó LES MEVES COMANDES, i dins del mateix, FACTURATS. Si no rep l'enviament una vegada transcorregut el termini d'entrega anteriorment indicat, posi's en contacte amb nosaltres i realitzarem immediatament la reclamació al transportista.

  El servei de correus únicament accepta reclamacions després de quinze dies hàbils de l'entrega del paquet a les seves oficines per als enviaments nacionals i trenta dies per als enviaments internacionals.

  LLEI APLICABLE

  Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament per la legislació espanyola essent els jutjats de Martorell els únics competents. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.


Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades